ગુજરાત પાક્ષિક (Gujarat Pakshik)

‘એક પૃથ્વી, એક સ્વાસ્થ્ય’ માટે યોગઃ યોગમય વિશ્વ - યોગમય ગુજરાત

Published On : 04-Jul-2023

મહા આફત સામે મહા અભિયાન (ઝીરો કેઝ્યુઅલ્ટિના સંકલ્પ સાથે)

Published On : 16-Jun-2023

10મી ચિંતન શિબિર 2023

Published On : 01-Jun-2023

અમૃત આવાસોત્સવ

Published On : 16-May-2023

'સૌરાષ્ટ્ર-તમિલ સંગમ' સદીઓ પુરાણા સંબંધો સજીવન

Published On : 01-May-2023

“ગ્રીન” ગુજરાતથી G-20ના સભ્ય દેશો થયા પ્રભાવિત

Published On : 16-Apr-2023

સાથ, સહકાર અને સેવાના ૧૦૦ દિવસની ગરિમામય ઉજવણી

Published On : 01-Apr-2023

ભારત અને ઑસ્ટ્રેલિયાની '75 વર્ષની ક્રિકેટ દ્વારા મૈત્રી’ થી નવા અધ્યાયનો અમદાવાદથી આરંભ

Published On : 19-Apr-2023

Close